Rosborg Gymnasium

Rosborg Gymnasium gennemgik i årene 2010-2016 et omfattende byggeprojekt hvor man tilføjede en ny sydfløj i to plan, med ny og udvidet kantine, nyt sceneområde samt et stort auditorium.

​Yderligere byggede man en ny nordfløj i 3 plan, der rummer både lærerarbejdspladser samt lærerværelse, studievejledning, administration samt værksted og kontor til tekniske medarbejdere og en ny multihal på 3400 m2. De nye tilbygninger blev alle funderet på energipæle med tilhørende varmepumper, der sørger for varme- og køling af de nye bygninger gennem jordvarmen i energipælene.​

Der blev brugt 220 energipæle til både den nordlige og sydlige fløj.

Dog har Maria Alberdi-Pagolas Ph.D. studie påvist, at man kunne have nøjedes med 150 pæle - og stadig have opnået den samme energieffekt, hvilket blot betyder at energipælene er mere effektive end hidtil antaget.​​

Passiv køling skaber bedre indeklima

Den passive køleeffekt skabes når kold væske cirkuleres fra energipælene rundt i bygningen.

​Gennem forskning udført af Søren Erbs Poulsen i forbindelse med EUDP projektet Ny Rosborg, er det blevet påvist at energipælenes køleeffekt skaber en god termisk komfort på Rosborg Gymnasium om sommeren, hvilket kan bidrage til bedre indlæring og mere behageligt indeklima, helt uden brug af aircondition anlæg.

Som anvist nedenfor, har monitoringen af Rosborg Gymnasium vist en køleeffekt (Energy Efficiency Ratio / EER) på mellem 20 og 35 i sommer månederne.

​EER er faktoren der bestemmer hvor mange dele strøm der tilsættes per energi man får fra jorden.

En EER på 20 betyder, at der tilsættes 1 kWh strøm for at opnå 20 kWh køling, hvilket anses som en yderlig fordelagtig energiudnyttelse.​

Centrum Pæle A/S

Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, Danmark​

​+45 75 83 01 11​

info@centrumpaele.dk

Other Centrum Locations:​

CENTRUM PÆLE A/S

CVR: 27242561

​Grønlandsvej 96,

7100 Vejle, Danmark

Directions